بهبود عملکرد کارکنان دولتی
تاریخ انتشار: 1394/5/1
تعداد صفحات: 241
ISBN: 978-600-04-3000-9

ایمیل:  
حجم فایل: 2/97 MB
تعداد دانلود: 7429
حجم فایل پیوست: 0 KB
تعداد دانلود:
درباره کتاب
توضیحات:

مقدمه:

دلیل سادۀ دشواری مدیریت عملکرددر دولت، تعدد گسترده عوامل و متغیرات دخیل در این امر است که مدیریت و کنترلتعدادی از آن‌ها بسیاردشوار است.‌‌ به‌طور هم‌زمان مهم است بدانید که سروکار داشتن با بسیاری از اینعوامل و متغیرها آن‌چنان‌که فکر می‌کنید دشوار نیست و این سختی‌هایی که مدیران باآن‌ها مواجهمی‌شوند اغلب تابعی از کم‌تجربگی، ارادۀ ضعیف یا تصمیم‌گیری ضعیف است.

چنانچه به بسیاری از موضوعاتبالقوه که مدیران باید با آن‌هاسروکار داشته باشند نگاهی بیندازید، به تحسین دغدغه‌هایی که هرمدیر دولتی‌‌ به‌طور روزانه با آن‌ها روبه‌رو است خواهید پرداخت. اجازه دهید به بعضیاز این نمونه‌ها نگاهی بیندازیم:

        سختی‌ها ومحدودیت‌های بودجه

        سیستم‌های مدیریتیو استخدامی پیچیده

        مکان‌های پرهزینه

        نگرش واسلوب

        اثرات غیر‌تعمدیو ناخواسته وضع قوانین

        اثر تُنگماهی

        سایرموضوعات غامض


محتوا:

بخش اول: تفکر سیستم‌ها       

        فصل اول: مرور کلی             

        فصل دوم: سیستم‌های سازمانی        


بخش دوم: بهبود عملکرد        

        فصل سوم: فرآیندهای کاری راساده و مؤثر سازید: سیستم فنی            

        فصل چهارم: شناسایی فعالیت‌هایتأثیرگذار بر عملکرد: سیستم ساختاری           

        فصل پنجم: ایجاد سنجه‌ها برایپیگیری و بهبود عملکرد: سیستم اطلاعاتی و تصمیم‌گیری

        فصل ششم: استخدام، گزینش وپیشرفت: سیستم افراد           

        فصل هفتم: مدیریت عملکرد وپاسخ‌گویی             

        فصل هشتم: پیگیری پاسخ‌گویی:مدیریت سیستم ارزشیابی   

        فصل نهم: سیستم‌های پاداش،تقدیر و تجدید           

        فصل دهم: نمونه‌هایی از بهبودعملکرد 

یادداشت‌ها               

نمایه

برخی نظرات کاربران
tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort