نظریه‌های بزهکاری
تاریخ انتشار: 1394/9/1
تعداد صفحات: 403
ISBN: 978-600-04-3385-7

ایمیل:  
حجم فایل: 786/21 KB
تعداد دانلود: 3113
حجم فایل پیوست: 0 KB
تعداد دانلود:
درباره کتاب
توضیحات:

گسترش بی‌رویه جرم طی دهه‌های اخیر لزوم انجام اقدام‌های پیشگیرانه و بازپروری را گوشزد می‌کند و این مهم بدون آگاهی از دیدگاه‌های جرم و بزهکاری و سازگار کردن آن‌ها با شرایط جامعه امکان‌پذیر نیست. بر این اساس و چون منبعی جدید در دسترس اولیای امر حیطه نبود، تصمیم گرفته شد کتاب حاضر ترجمه و پیشکش گردد. (از مقدمه مترجمین)

مقدمه:

از زمان چاپ نخست این کتاب، به سال1984، دگرگونی‌های گسترده‌ای در مطالعه بزهکاری در هر دو زمینه نظری و نیز واکنش اجتماعی به وجود آمده است. هدف این کتاب، تلاش مداوم برای معرفی، تبیین و ارزیابی دیدگاه‌های نظری مهم در زمینه بزهکاری بوده و خواهد بود. چاپ حاضر در راستای این هدف است و ضمن بازبینی چاپ‌های پیشین، یافته‌های تازه به اکثر بخش‌های کتاب افزوده شده است.

در این چاپ علاوه بر به‌روزرسانی یافته‌های پژوهشی، دگرگونی در نظریه‌های بزهکاری نیز به آن افزوده شده‌اند. نمود این تغییرات را در فصل‌های 8، نظریه‌های کنترل و نیز فصل 12 می‌توان دید. بیشتر مطالب مربوط به نظریه عمومی جرم، به‌روز شده و در فصل 8 جای گرفته‌اند. به بحث‌های مربوط به نظریه عمومی جرم توجه بیشتری شده و ضمن جای‌دهی در فصل 8، بخشی مجزا از آن فصل است. همچنین بحث‌های اساسی سایر نظریه‌های فصل 8 به‌روز شده و بحث گسترده‌ای از نظریه بی‌سامانی اجتماعی، در فصل 5 و بزهکاری دختران، در فصل 11، مطرح شده است.

محتوا:

فصل 1) تبیین‌های بزهکاری

فصل 2) مکتب کلاسیک: موضوع انتخاب و استدلال

فصل 3) رویکرد زیست‌شناختی و زیستی-اجتماعی

فصل 4) نظریه‌های روان‌شناختی

فصل 5) نابسامانی اجتماعی و بی‌هنجاری

فصل 6) تبیین بزهکاری براساس نظریه‌های طبقه فرودست

فصل 7) دیدگاه‌های بین فردی و موقعیتی

فصل 8) نظریه‌های کنترل

فصل 9) نظریه برچسب‌زنی

فصل 10) نظریه رادیکال بزهکاری

فصل 11) بزهکاری دختران

فصل 12) نظریه‌های بزهکاری: رویکردی یکپارچه


برخی نظرات کاربران
tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort