تغییر مسیر؛ زنان، شغل و میل به پیشرفت
تاریخ انتشار: 1394/12/1
تعداد صفحات: 214
ISBN: 978-600-95973-2-1

ایمیل:  
حجم فایل: 966/47 KB
تعداد دانلود: 2565
حجم فایل پیوست: 0 KB
تعداد دانلود:
سایر کتاب های مرتبط
تعداد : 26


درباره کتاب
توضیحات:
از متن کتاب:

این کتاب را برای زنانی می‌نویسم که می‌خواهند شانس خود را برای پیشرفت و دستیابی بهاهداف‌شان‌ افزایش دهند؛ چه در شغل و چه در زندگی شخصی! و این شامل تمام زنان در تمام مراحل زندگی و کار می‌شود؛ زنانی که تازه به دنبالکار هستند، آنها که شاغلند و کسانی که بعد از مدتی وقفه خواهان برگشت به موقعیت شغلی خود هستند.

هدف دیگرم برای نوشتن این کتاب، مردانی هستند که می‌خواهند خواستۀ زنان به‌عنوان همکار، همسر، مادر یا دختر را درک کنند و درنتیجه بتوانند در ساخت دنیایی برابر، سهیم باشند.


مقدمه:

در تابستان 2004 اولین فرزندم را باردارشدم. در آن سال مشغول پیاده‌سازی گروه‌های عملیاتی و فروش در شرکت گوگل بودم. سهسال پیشتر و هنگامی‌که شرکت کار خود را با صدهاکارمند در ساختمان اداری قدیمی شروع کرده بود به آن ملحق شده بودم. درست در سه ماهاول کاری من، گوگل به شرکتی بزرگ با هزاران کارمند تبدیل شد و به مجتمع ساختمانیچند بلوکی منتقل شد.

دوران بارداری چندان هم آسان نبود. حالتتهوع صبحگاهی در طول نه ماه بارداری ادامه داشت.تقریباً هفتاد پوند اضافه‌وزن پیدا کرده بودم، پاهایم ورم ‌کرده وشکل عجیبی به خود گرفته بودند، وقتی‌که پاهایم را به میزی تکیه میدادم می‌توانستم این تغییر را به‌وضوحببینم. به‌طوری‌که حتی یکی از مهندسان بانفوذ شرکت گوگل، اعلام کرد که «پروژۀ وال» را با الهام از من نام‌گذاری کردهاست...

محتوا:

مقدمه) شروع یک تحول.. 7

1) شکاف در میل به مدیریت... 19

2) نشستن پشت میز. 37

3) موفقیت و محبوبیت... 51

4) یک کلبه جنگلی، نه یک نردبان.. 67

5) آیا شما مربی من هستید؟. 83

6) به دنبال حقیقت رفته و آن را آشکار کنید.. 99

7) قبل از موعد مقرر محل را ترک نکن.. 117

8) شریک زندگی خودرا به یک شریک واقعی تبدیل کنید.. 131

9) افسانه انجام تمام کارها. 151

10) بیایید درباره موضوع صحبت کنیم.. 173

11) همکاری با یکدیگر به سمت برابری.. 195

بیایید به بحث ادامه دهیم...

برخی نظرات کاربران
tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort