پرسپولیس: میراث جاودانه
تاریخ انتشار: 1395/5/1
تعداد صفحات: 266
ISBN: 978-600-04-5099-1

ایمیل:  
حجم فایل: 3/67 MB
تعداد دانلود: 1443
حجم فایل پیوست: 0 KB
تعداد دانلود:
درباره کتاب
توضیحات:

پارسیانیا همان حکومت هخامنشیان از سال 700 قبل از میلاد به قدرت رسیدند و از همان ابتداخرد، عقل‌گرایی و حکومت‌داری را در سرزمین شرق میانه بنیان‌گذاری نمودند. اینحکومت با ظهور کوروش دوم پا به عرصه شکوه نهاد و با زمامداری داریوش اول به ارزشهای انسانی مزینشد.گرچه حکومت هخامنشیان پس از حمله اسکندر مقدونی در هم شکست و ناپدید شد، امااثرات آن چه از نظر فرهنگی و حقوق شهروندی و چه از نظر معماری و علوم مهندسی هنوزقابل مشاهده است. در میان آثاری که از این حکومت برجای مانده است، شاید بتوان بهجرات مجموعه باستانی پارسه را به عنوان نگینی در این کارنامه درخشان جای داد.

بنایپارسه که بهطورعامیانه به آن «تخت جمشید» اطلاق میشود، از مهمترين بناهای تاریخی اين مرز و بوم محسوبمی‌شود. ساخت اين بنا به فرمان داريوش اول در سال 518 قبل از ميلاد آغاز شد و درطي 180 سال تكامل يافت. پارسه از كاخ‌هاي رسمي و تشريفاتي، سراهاي نشيمن، كاخ‌هاي كوچك اختصاصي، خزانه شاهي، دژ و باروهايحفاظتي و آرامگاه‌هاتشكيل شده است و در مجموع 135،000 متر مربع وسعت دارد كه براي جشن‌هاي نوروزي به كار مي‌رفته است. اين ساختهيكي از 10 بناي معروف جهان است و به عنوان ميراث بشري از سوي سازمان ملل متحد به ثبترسيده است. پس از کشف این مجموعه باستانی و پیدا نمودن تعداد بی‌شماری لوح گلی و سنگی، حقایق جالبی درمورد پیشینه ایران کشف شد که از آن جمله میتوان به استفاده از کارگران (و نه بردهها) در ساخت اینبنا، نظم و توجه به رفاه کارگران و عدم تماس خدمت‌گزاران مرد با ملكه‌ها و بانوان درباري، کارکردن تمامیاقشار جامعه مانند دختران و زنان در ساخت اشاره نمود. همچنین با بازسازی این بنایعظیم، شکوه و عظمت معماری باستانی، توجه به تمامی اقوام و ایجاد احترام در تمامیملل تابعه از روی حجاری‌هایدقیق و زیبای پارسه مشخص شد. تمامی این اطلاعات و عظمت فرهنگ اصیل، ریشه‌دار و پر افتخار این مرز و بوم میباشد که از دیربازنه تنها در کتب محلی که در متون بین‌المللی نیز انعکاس پیدا نموده است.

مقدمه:


محتوا:

پیشگفتار

بخش اول: تمدن پارسها  

         فصل اول: شاهان هخامنشی

         فصل دوم: فرهنگ هخامنشی

         فصل سوم: تمدن و ساختار اجتماعی

         فصل چهارم: نظامهای مالي

بخش دوم: پارسه

         فصل پنجم: نگاه اجمالی

         فصل ششم: بنای ورودی (در انتظار ديدار سرير شاهي)

         فصل هفتم: کاخ آپادانا (شکوه هخامنشي)

         فصل هشتم: کاخ مرکزي (تجمع دولتمردان)

         فصل نهم: کاخ تچر (خلوت داريوش)

         فصل دهم: کاخ هديش (خلوتگاه فاتح يونان)

         فصل یازدهم: کاخ ملکه (کاخ فرماندگان پنهان حکومت)

         فصل دوازدهم: خزانه شاهي (گنج مدفون)

         فصل سیزدهم: کاخ صدستون (شکوه ناتمام)

         فصل پانزدهم: مقبره شاهي (زندگي بامردگان)

منابع و مراجع

برخی نظرات کاربران
tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort