طراحی هویت برند
تاریخ انتشار: 1393/2/1
تعداد صفحات: 150
ISBN: نسخه آزمایشی

ایمیل:  
حجم فایل: 601/46 KB
تعداد دانلود: 9239
حجم فایل پیوست: 615/21 KB
تعداد دانلود: 611
درباره کتاب
توضیحات:

برند چیست؟

از آنجا که به واسطه رقابت در بازار انتخاب­ های نامحدود خلقمی­ شود، سازمان­ ها (شرکت­ ها) راه­ هایی برای: برقراری ارتباط عاطفی با مشتریان،غیرقابل جایگزین (منحصر بفرد) شدن، و ایجاد روابط مادام­ العمر (بلندمدت) جستجو می­ کنند.یک برند قدرتمند در تنگنای ازدحام بازار دوام می­ آورد. مردم عاشق برند می­ شوند، بهآن اعتماد می­ کنند، و به برتری آن ایمان پیدا می­ کنند. چگونگی درک و دریافت برند[توسط مصرف­ کننده]، فارغ از اینکه مربوط به محصولی تجاری و یا غیرانتفاعی باشد، برموفقیت آن تأثیر می­ گذارد.

 

شما که هستید؟ چه کسانی باید شما را بشناسند؟

آنها چگونه باید  بهاین شناخت برسند؟ چرا باید توجه کنند؟

 

برندها سه کارکرد اساسی دارند

جهت دهی

برندها به مصرف­ کنندگان کمک می­ کنند تا از میان گزینه هایبیشمارِ در دسترس انتخاب کنند.

اطمینان مجدد

برندها کیفیت حقیقی محصول یا خدمت را مخابره می­ کنند و ایناطمینان را به مشتریان می ­دهند که گزینه درست را برگزیده­ اند.

درگیری

برندها تصورات، زبان، و تداعی­ات مشخص را به کار می­ گیرندتا مشتریان را به تمایز برند تشویق کنند.

مقدمه:
محتوا:
برخی نظرات کاربران
tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort