ورود به سایت

دانلود رایگان کتاب قدرت عادت

کتاب قدرت عادت؛ چرایی کارهایی که انجام می دهیم، در زندگی و کسب و کار

کتاب قدرت عادت؛ چرایی کارهایی که انجامی می دهیم، در زندگی و کسب و کار

کتاب قدرت عادت؛ چرایی کارهایی که انجام می دهیم، در زندگی و کسب و کار

نوشته چارلز داهیگ

ترجمه مصطفی طرسکی، معصومه ثابتقدم

نشر نوین

 

توضیح: بخش اول کتاب به صورت یک فایل الکترونیکی رایگان تحت عنوان «قدرت عادت (جلد ۱)» عرضه شده است که از صفحه اصلی کتاب در سایت نشر نوین (لینک زیر) می توانید آن را دانلود کنید. کتاب به صورت کامل و در یک جلد عرضه شده است (غیر رایگان) و دیگر جلد ۲ ندارد.

 

لینک اصلی کتاب قدرت عادت در سایت نشر نوین