لیست محصولات در حال انتشار

در این قسمت لیست محصولات در حال انتشار نشر نوین مشخص شده است.

اگر کتاب مدنظر خود را در بین محصولات موجود در سایت و همچنین این لیست مشاهده نکردید، می‌توانید انتشار آن را به ما پیشنهاد دهید.

 

 #

                   نام کتاب                  

  تصویر جلد   

    اطلاعات بیشتر    

    درصد پیشرفت   

     مرحله     

    تاریخ حدودی انتشار    

 1

 مجله کسب‌وکار هاروارد

ژوئن 2015

 سایت مجله

 95

 طراحی

25 اردیبهشت

 2

مجله کسب‌وکار هاروارد

آوریل 2015

 

 سایت مجله

 100

-

منتشر شد!

 


 4

 Lean In

 

 سایت آمازون

 95

-

منتشر شد!

 5

  The Hard Thing

About Hard Things

 

 سایت آمازون

20

 -

نامشخص

 6

 رقابت برای بردن

Playing to Win

 

 سایت آمازون

 90

 ویرایش

 بهار 95

 7

 Flash Boys

 

 سایت آمازون

 100

  -

منتشر شد!

 

8

Thinking Fast and Slow سایت آمازون 10 ترجمه نامشخص
 9  Outliers  سایت آمازون  10  ترجمه نا مشخص
 10

 Work Rulers

 
سایت آمازون 10 ترجمه بهار 95
 11  Leaders Eat Last    سایت آمازون  10 ترجمه  بهار 95
             

 

کتاب مدنظر شما در این لیست نیست؟! آن را پیشنهاد دهید

tekirdag escort sakarya escort escort escort escort escort escort