ورود به سایت
  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

    هرگز سازش نکنید، ترجمه کتاب Never Split the Differences، پرفروشترین کتاب در زمینه مذاکره

    هرگز سازش نکنید، ترجمه کتاب Never Split the Differences، پرفروشترین کتاب در زمینه مذاکره می باشد.

  • برچسب های این مطلب