ورود به سایت
بازاریابی چریکی نوشته پارتیک لنچیونی

بازاریابی چریکی

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

توضیحات:

بازاریابی رابطه ارزشمندی است که میان شما و خریداران کالا و خدمات شما برقرار می‌شود.
این رابطه می‌تواند آنلاین، شخصی، تلفنی، توسط ایمیل، دریک نمایش، در یک آگهی، توسط شنیدن، خواندن و یا دیدن شکل بگیرد. این رابطه از لحظه‌ای که مشتری شما را می‌شناسد تا زمانی که از طرف شما توسط یک بازاریاب چریک زیرک ترغیب می‌شود.

محتوای کتاب:

فصل اول: چه چیزی واقعا بازاریابی محسوب می‌شود

فصل دوم: چه چیزی بازاریابی محسوب نمی‌شود

فصل سوم: تولد بازاریابی چریکی

فصل چهارم: گسترش بازاریابی چریکی

فصل پنجم: سادگی بازاریابی چریکی

فصل ششم: اسرار شگفت‌انگیز بازاریابی چریکی

فصل هفتم: استراتژی بازاریابی چریکی

فصل هشتم: بازاریابی چریکی با استفاده از ضمیر ناخودآگاه

فصل نهم: ترفندهای بازاریابی چریکی

فصل دهم: تبلیغات چریکی

فصل یازدهم: بازاریابی چریکی در رسانه‌های اجتماعی

فصل دوازدهم: بازاریابی چریکی با استفاده از میم‌ها 

فصل سیزدهم: دستیابی به مزیت بازاریابی چریکی

فصل چهاردهم: بازاریابی چریکی خودتان

فصل پانزدهم: کارآفرین چریک