ورود به سایت
کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت و ساز صالح مبارک

برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساخت و ساز

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات:

بخشی از پیشگفتار کتاب:

این، ویراست سوم کتاب «برنامه‌ریزی زمانی و کنترل پروژه‌های ساخت‌وساز»  است و از موفقیت مستمر آن بسیار خرسندم. هر دو شکل کاغذی و دیجیتال کتاب در سراسر دنیا، محبوب شده است. پیوسته نظراتی را دریافت می‌کنم: نظرات، پیشنهادات، درخواست‌هایی برای محتوای آموزشی و تعریف و تقدیر. آن ویژگی‌های کتاب که بیشترین تحسین را برانگیخته‌اند، سادگی، جامعیت و مثال‌های عملی آن است. هنگامی‌که ویراستار ادبی (نخستین ویراست) ایراد مرا در ]محاسبه] شناوری کل  یک فعالیت، در مثالی در کتاب تصحیح کرد، بسیار خوشحال و مفتخر شدم. او هیچ پیش‌زمینه فنی نداشت، اما شیوه مسیر بحرانی  را در حین بازبینی ادبی کتاب یاد گرفته بود!