بیوگرافی

تصویر نویسنده

آرسام هورداد (مترجم)

1367

مدرس، نویسنده و پژوهشگر حوزه‌های خودشناسی و توسعه فردی؛ علاقه‌مند به مطالعه و تدریس مدل‌های به‌روز و جهانی رشد و توسعه فردی