بیوگرافی

تصویر نویسنده

آنجلا داکورث

آنجلا داک‌ورث استاد روان‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا و برنده‌ی فلوشیب مک‌آرتور در سال 2013 است. آنجلا به‌طور تخصصی درباره‌ی سرسختی و دیگر ویژگی‌‌های پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت در زندگی تحقیق می‌کند. او که قبلاً معلم ریاضی مدارس راهنمایی و دبیرستان بود، به‌تازگی آزمایشگاه شخصیت را تأسیس کرده که سازمانی غیرانتفاعی با مأموریت پیشبرد علمی و عملی توسعه‌ی شخصیت در کودکان است.