بیوگرافی

تصویر نویسنده

اصغر شهادتی (مترجم)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تولید از دانشگاه علامه، دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه یزد، پژوهش‌گر‌ بازاریابی اجتماعی، تجربه در حوزه استارتاپ و علاقه‌مند به حوزه‌های فلسفه علم و کسب وکارهای اجتماعی.