بیوگرافی

تصویر نویسنده

دن هیث

1973

دن هیث، کارمند بلند پایه در مرکز کِیس دانشگاه دوک است که کارآفرینان را در مبارزه برای اهداف خیر اجتماعی حمایت می‌کند. او اکنون در دورهام واقع در کارولینای شمالی زندگی می‌کند.

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!