بیوگرافی

محمدحسین علمدار (مترجم)

1358

فوق لیسانس Mba از دانشگاه تهران