بیوگرافی

مهسا ساعی شیرازی (مترجم)

1355

مهسا ساعی شیرازی، متولد تهران و دانش آموخته کارشناسی زبان و‌ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. او پیشتر دبیر خبر انگلیسی اتاق خبر برون مرزی صدا و سیما بوده است.