بیوگرافی

تصویر نویسنده

پدرام فرزین (مترجم)

1364

بعد از چند سال کار در حوزه مهندسی مکانیک و طراحی تاسیسات ،تصمیم به ادامه تحصیل در حوزه مدیریت گرفت.
او MBA را در دانشگاه تهران خوانده و بیش از ۴ سال است که در حوزه استارتاپ ها به مشاوره و برگزاری کارگاه می پردازد.کارگاه های طراحی ارزش پیشنهادی،توسعه مشتری، رهبری و رشد استارتاپ را در دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر و الزهرا اجرا کرده است.
به حوزه های قیمت گذاری و طراحی و توسعه محصول علاقه مند است و سابقه مشاوره به چند شرکت را دارد. داور چندین رویداد استارتاپی از جمله ماکاتن شریف و نانو استارتآپ، ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری بوده و هم اکنون به عنوان مدیر ارشد اجرایی شتاب دهنده هاردتک مشغول به فعالیت است.