بیوگرافی

تصویر نویسنده

چیپ هیث

19 جولای 1963

چیپ هیث، از اساتید مدرسه عالی کسب و کار استنفورد، به تدریس واحدهایی در مورد استراتژی و سازمان‌دهی مشغول است. او به بیش از 450 کسب و کار نو (استارتاپ) کمک کرده است تا استراتژی و پیام خود را شکل دهند. او اکنون در لوس گاتوس کالیفرنیا زندگی می‌کند.

محصولی با جست و جوی شما یافت نشد!