بیوگرافی

تصویر نویسنده

دیوید اپستین

1983

  دیوید اپستین (David Epstein) گزارشگر علمی و تحقیقاتی در سرویس خبری پروپابلیکا است. ایشان داری مدارک کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم محیط زیست و روزنامه‌نگاری هستند و همچنین مطالعاتی در زمینه نجوم و زمین‌شناسی داشته‌اند. دیوید اپستین نویسنده دو کتاب با نام‌های زیر است:
Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World
The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance