بیوگرافی

تصویر نویسنده

دیوید پیلینگ

دیوید پیلینگ ویراستار روزنامه فایننشال تایمز لندن است. او در مورد کسب‌وکار، اقتصاد و سیاست لندن، شیلی، آرژانتین، توکیو و هنگ کنگ گزارش تهیه کرده است. پیلینگ اخیراً سردبیری بخش آفریقایی این روزنامه را برعهده گرفته است.