بیوگرافی

تصویر نویسنده

جونا برگر

استاد بازاریابی مدرسه کسب و کار وارتون (دانشگاه پنسیلوانیا)، نویسنده چندین کتاب پرفروش (مسری، بازاریابی ویروسی، اثر نامرئی، تغییرآفرین یا کاتالیست) و متخصص در زمینه های تغییر، بازاریابی دهان به دهان، بازاریابی ویروسی و ...