بیوگرافی

تصویر نویسنده

مریم شبیری (مترجم)

مریم شبیری، متولد 1362، كارشناسی مترجمی و كارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و فارغ التحصيل MBA دانشگاه تهران. او اکنون دانشجوی DBA دانشگاه تهران است.