بیوگرافی

تصویر نویسنده

مایکل بانگی استانیر

مایکل بانگی استانیر در شکل‌گیری چگونگی نگاه سازمان‌ها به مربیگری (coaching) به‌عنوان یک مزیت اساسی و ضروری رهبری، پیشگام بوده است. کتاب عادت مربیگری او پرفروش‌ترین کتاب مربیگری قرن با بیش از یک میلیون نسخه فروش است.
مایکل در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان برترین رهبر فکری در مربیگری انتخاب شد.
او شرکت Box of Crayons را تاسیس کرد، یک شرکت بادگیری و توسعه که به سازمان‌ها در گذار از مشاوره‌محوری به هدایت با کنجکاوی کمک می‌کند و در حال حاضر رهبری شرکت MBS.works را بر عهده دارد. این شرکت جایی است که مردم در آن شفافیت، اعتماد و اجتماع را نیروی لازم برای تغییر می‌دانند.