بیوگرافی

تصویر نویسنده

استیو کروگ

استیو کروگ بیشتر به عنوان نویسنده کتاب وادارم نکن فکر کنم شناخته می‌شود که اکنون با چاپ بیش از ۶۰۰۰۰۰ نسخه در چاپ سوم است.

این کتاب‌ها براساس ۲۵ سال تجربه‌ای است که استیو کروگ به عنوان مشاور کاربردپذیری برای طیف وسیعی از مشتریان مانند اپل، بلومبرگ، لکسوس، NPR و صندوق بین المللی پول صرف کرده است.