بیوگرافی

تصویر نویسنده

تریسی دِنیس-تیواری

دکتر تریسی دنیس-تیواری استاد دانشگاه و محقق حوزۀ اضطراب است و با بررسی آخرین تحقیقات این حوزه شامل تحقیقاتی که خودش و همکارانش انجام می دهند، کتاب Future Tense رو نوشته است.