در کنار نیاز شرکت‌های بزرگ به مطالعۀ بهترین کتاب های کسب و کار، تعداد زیادی از کسب‌وکارهای کوچک نیز وجود دارند که کارآفرینان آنها در حال یادگیری تاکتیک‌های تجاری از انواع منابع از جمله کتاب‌ های کسب و کار هستند.
کتاب‌های کسب‌وکار می‌توانند خوانندگان را با مفاهیم روان‌شناختی کسب‌وکار آشنا کنند تا صاحبان امروز کسب‌وکارها، به رهبران بهتری برای آینده تبدیل شوند. همچنین مطالعۀ حکایت‌های شخصی بزرگان کسب‌وکار باعث می‌شود تا کسب‌وکارهای امروزی اشتباهات دیروز را تکرار نکنند و با سرعت بیشتری به بهره‌وری برسند.