کتاب ذهن شما دوست تان نیست - درمان افسردگی

ذهن شما دوستتان نیست؛ چگونه افسردگیتان را از بین ببرید و خود را نجات دهید

ذهن شما به‌گونه‌ای که در حال حاضر است، سرشار از منفی‌گرایی، پر از ایده‌های غلط و عقاید محدودکننده و بزرگ‌ترین دشمن شماست… و وقتی به خودتان نگاه‌‌ می‌کنید، ذهنتان زمزمه‌‌ می‌کند که به‌اندازه کافی خوب نیستید، به‌اندازه کافی خوش‌اندام نیستید، لیاقت بهترین‌ها را ندارید و هرگز نیز نخواهید داشت. اینکه دیگران بهتر از شما هستند… این ذهن شماست. این ذهن یک فرد افسرده است. این دوست درون افکار بسیاری از افراد است… ذهن قدرتمندترین چیز در دنیاست، با توانایی خلق و تخریب، تغییر زندگی یا ویران ساختن آن…

افکار در حقیقت اعتیادآورند.‌ آن‌ها تکراری‌اند.‌ آن‌ها هوشمند نیستند.‌ آن‌ها همان منفی‌گرایی خسته‌‌ای هستند که تکرار‌‌ می‌شوند، مثل یک رکورد شکسته شده و‌‌ همان‌طورکه به‌راحتی نسبت به آن افکار منفی معتاد شدید، همان‌طور هم ذهنتان نسبت به افکار مؤثرتر و مفیدتر معتاد خواهد شد، فقط درصورتی‌که این افکار را به او پیشنهاد دهید. و این فرآیند دشوار است. سخت است…

۹ هزار تومان