لیست کتاب های مفید برای کارآفرینان و فعالین استارتاپی

zero-to-one_کتاب صفر به یک نوشته پیتر تیل جزو معروف ترین کتابهای حوزه کسب و کار و کارآفرینی است که به نوعی به کتاب مقدس استارتاپ ها بدل شده است - دانلود کتاب صفر به یک

کتاب صفر به یک

۳۹ هزار تومان