بازاریابی چریکی نوشته پارتیک لنچیونی
بازاریابی چریکی نوشته پارتیک لنچیونی
داخل رو نگاه کنید

بازاریابی چریکی

بازاریابی رابطه ارزشمندی است که میان شما و خریداران کالا و خدمات شما برقرار می‌شود.
این رابطه می‌تواند آنلاین، شخصی، تلفنی، توسط ایمیل، دریک نمایش، در یک آگهی، توسط شنیدن، خواندن و یا دیدن شکل بگیرد. این رابطه ازز لحظه‌ای که مشتری شما را می‌شناسد تا زمانی که از طرف شما توسط یک بازاریاب چریک زیرک ترغیب می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کتاب بازاریابی چریکی، فایل نمونه زیر را دانلود و مطالعه کنید:

کتاب بازاریابی چریکی جی کنراد لوینسون – فایل نمونه رایگان

۱۵ هزار تومان