Barking Up the Wrong Tree by Eric Barker

چه چیزی واقعا باعث ایجاد موفقیت می شود؟

با بررسی دانشی که در پشت عواملی که افراد بی نهایت موفق را از بقیه ی ما جدا میسازند وجود دارد ،ما یاد می گیریم که چه کارهایی انجام دهیم تا به آنها شبیه تر شویم و متوجه میشویم که چرا شبیه نبودن به آنها در برخی موارد خوب است.

۳۹ هزار تومان

در انبار موجود نمی باشد

اطلاع از موجود شدن