بیوگرافی

تصویر نویسنده

جیمز دانکرت

جیمز دانکرت استاد روانشناسی دانشگاه واترلو و متخصص حوزه ملال است. او همچنین در زمینۀ عصب شناسی توجه مطالعه و تحقیق می کند.