بیوگرافی

تصویر نویسنده

جان ایستوود

جان دی ایستوود دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه یورک و روانشناس بالینی است. او پزشکان آینده را آموزش می دهد و در زمینۀ تلاقی شناخت و احساس تحقیق می کند.