بیوگرافی

تصویر نویسنده

رابرت گرین

14 می 1959

رابرت گرین نویسنده آمریکایی است که به خاطر کتاب هایش در حوزه استراژی، قدرت، مهارتهای چریگی و نفوذ شناخته می شود. او تاکنون 6 کتاب پرفروش چاپ کرده است: کتاب 48 قانون قدرت، کتاب قوانین طبیعت انسان، کتاب 33 استراتژی جنگ، کتاب چیرگی (استادی)، کتاب قانون پنجاهم و ... .
رابرت گرین آخرین پسر یک خانواده یهودی است که در لس آنجلس بزرگ شد و در دانشگاه کالیفرنیا درس خواند. به گفته خودش، قبل از نویسندگی، 80 شغل مختلف را امتحان کرد. پس زیمنه نوشته های او از استراتژی، قدرت و نفوذ سرچشمه می گیرد و این موارد در اغلب کتابهایش به چشم می خورد. رابرت گرین از معروف ترین نویسنده های این حوزه ها است.